اصناف شغلی

پوشاک
حکم تولید پوشاک نازک و بدن نما 14:52 - 1397/02/29 بازدید: 35

- تولید و فروش پوشاکی که ترویج شهوت‌رانی و گناه و فرهنگ غربی باشد، جایز نیست.

تعمیرکار
تخصص شرط لازم در کارها 14:51 - 1397/02/29 بازدید: 23

- اگر تعمیرکار بخاطر نداشتن تخصص باعث خسارت به مال تعمیری شود، ضامن است.

عکس نوشته
ضمانت تعمیرکار در خسارات وارده بر ماشین 14:50 - 1397/02/29 بازدید: 30

- اگر هیچ گونه کوتاهی در تعمیر وسایل نزد تعمیرکار اتفاق نیفتد  ولی خسارتی به مال وارد شود، تعمیرکار ضامن نیست.

تعمیرکار
امانت دار بودن تعمیرکار برای تعمیر وسایل 14:48 - 1397/02/29 بازدید: 28

- هرگونه استفاده از وسایلی که نزد تعمیر کار قرار دارد و ربطی به تعمیر ندارد جایز نیست.

قول نامه
حساب حساب کاکا برادر 20:07 - 1397/02/24 بازدید: 43

- یکی از ملزومات در معاملات مالی، نوشتن و شاهد داشتن می باشد تا از هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری جلوگیری به عمل آید.

مال حلال و حرام
استفاده از مال شبهه‌ناک 20:06 - 1397/02/24 بازدید: 43

- استفاده از مالی که یقین به شبهه ناک بودن آن نداریم  اشکالی ندارد.

معامله
لزوم یا عدم لزوم قولنامه در معامله 20:05 - 1397/02/24 بازدید: 38

- لزومی برای نوشتن قول نامه در معامله نیست اما برای تاکید بر آنچه شفاها اتفاق می افتد مورد تاکید واقع شده است.

قبض و اقباض
تسلیم و قبض در کالا به حسب خود کالاست 20:04 - 1397/02/24 بازدید: 40

- تسلیم و قبض هرچیزی در معامله به نسبت همان چیز است در اموال منقول به این است که در اختیار خود بگیرد و در غیر منقول به این است که مکان یا زمین را تخلیه کند.

مدرسه
تنبیه و تفتیش وسایل دانش‌آموزان در مدارس 20:02 - 1397/02/24 بازدید: 50

- تنبیه بدنی دانش آموز اگر قرمز و سیاه شود نیاز به طلب رضایت است اما تفتیش وسایل اگر در زمان اسم نویسی با اولیای آنان در میان گذاشته شودیا بعدا اجازه بگیرند، اشکالی ندارد.

تدریس
تدریس غیرقانونی معلمان 19:59 - 1397/02/24 بازدید: 37

- معلمان در ساعاتی که برای آن ساعات حقوق دریافت می کنند تابع قانون و مقررات می باشند که اگر کار در مکان دیگر مخالف قانون باشد کار آنها در این ساعات برای امور دیگر تخلف محسوب می شود.

صفحه‌ها

Subscribe to اصناف شغلی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 420