احکام عبادات

نیت، روزه، فراموشی
فراموشی نیت روزه تا قبل از ظهر در ماه رمضان 00:28 - 1397/03/01 بازدید: 30

- طبق نظر مقام معظم رهبری، کسی که به صورت غیر عمد نیت روزه ماه رمضان را در شب فراموش کرده، اگر پیش از ظهر متوجه شده و مبطل روزه را انجام نداده باشد، باید نیت کرده و روزه بگیرد و بعدا قضا نماید.

نیت، روزه، باطل
نیت باطل کردن روزه بدون ارتکاب آن 00:25 - 1397/03/01 بازدید: 31

- طبق نظر مقام معظم رهبری،‌ در روزه مستحب در صورتی که روزه دار نیت مفطِر نماید ولی آن را انجام ندهد، اگر تا قبل مغرب دوباره نیت روزه کند،‌ روزه اش صحیح است.

روزه، نیت، تردید
ادامه روزه پس از تردید در ابطال آن 00:23 - 1397/03/01 بازدید: 26

- طبق نظر مقام معظم رهبری،‌ در روزه واجب معین مانند ماه رمضان، اگر روزه دار در طول روز مردد شود که روزه اش را باطل نماید ولی تردیدش را کنار گذاشته و روزه را ادامه دهد،‌ بنابر احتیاط واجب باید روزه را تمام و بعدا قضا نماید.

سفر، روزه، ظهر
سفر پیش از ظهر روزه دار 00:36 - 1397/02/31 بازدید: 41

- سفر قبل از ظهر موجب بطلان روزه می شود ولی تا قبل از حد ترخص، نباید روزه را بخورد.

روزه، نیت، عدول
نیت مجدد روزه پس از بازگشت از آن 00:35 - 1397/02/31 بازدید: 26

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در روزه واجب غیر معین، کسی که از نیت روزه برگشته، اگر تا قبل از ظهر دوباره نیت کند، روزه اش صحیح است.

روزه، نیت، ریا
روزه با نیت ریا 00:33 - 1397/02/31 بازدید: 32

- نیت ریا در روزه موجب بطلان آن می شود.

مسافرت، رمضان، روزه
مسافرت در ماه رمضان 23:25 - 1397/02/29 بازدید: 53

- مسافرت در ماه رمضان حتی برای فرار از روزه، اشکالی ندارد.

نماز، عشا، نیمه، شب
تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب 23:24 - 1397/02/29 بازدید: 34

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نمازهای قبل کسی که طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشا را تا اذان صبح می دانسته، محکوم به صحت است.

تغییر، نیت، روزه
تغییر نیت روزه از واجب به مستحب و بالعکس 23:22 - 1397/02/29 بازدید: 29

- طبق نظر مقام معظم رهبری، عدول از نیت روزه مستحب به واجب، در صورتی که قبل از ظهر متوجه شود، جایز است.

افطار، اذان، مغرب
افطار همزمان با شروع اذان مغرب 00:59 - 1397/02/29 بازدید: 91

- اگر روزه دار يقين دارد با شروع اذان، وقت داخل شده، افطار با شروع اذان، اشكال ندارد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام عبادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 413